Sesorah


Sesorah inggih menika micara sakngejengipun tiyang kathah. sesorah ugi saged dipun sebat medhar sabda, mawan pangandhikan sakngajengipun tiyang kathah. ingkang kedhah dipun gatosaken anggenipun sesorah kedhah migatosaken 4W, inggih menika: wicara, wiraga, wirama ugi wirasa

1. Wicara. (anggenipun micara mboten angsal seru sanget utawi alon sanget)

2. Wiraga (raganipun kedhah jejeg, mboten ndungkluk utawi tegang, lajeng astanipun ingkang kiwa wonten ngandhap lajeng ingkang tengen wonten nginggil. menika dipun sebat ngapurancang)

3. Wirama (menawi ngendhikan kedhah migatosaken iramanipun, mboten cepet sanget utawi alon sanget)

4. wirasa (kedhah migatosaken wirasa, mboten angsal acara lelayu kanthi guyon)

Sesorah urut2anipun keperang dados 5 perkawis. inggih menika:

1. atur salam (ingkang kinurmatan bpak…., ibu… kanca2,.. sarta…lsp)

2. atur sukur (syukur dhumateng ghusti ingkang maha agung…)

3. iisi

4. pangarep-arep ( mugiya…)

5. panutup..

Iklan

One response to “Sesorah

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s