Kerbau Dungu dan Iguana


   Didalam hutan hiduplah habitat flora dan fauna, berbagai macam binatang dan tumbuh2an tinggal berdampingan dan sangat bersahaja. Suatu pagi berjalanlah kerbau yang ke bawah pohon untuk mencari rumput segar dan bertemulah dengan seekor iguana:

kerbau: iguana kok koe uripmu ana kono terus, apa ora bosen? jadi makhluk kok nglentruk kaya kurang gizi ? mbok yo jalan2 ngono supaya sehat kaya aku, gagah gede dhuwur..

iguana: dadi makhluk mbok ya aja adigang, adigung to bo kebo…

kerbau: lah iyo aku ngulatke awakmu kui lo, ora tau lunga2, ana wit kono wae.

igunan: sajakke ngece, aku yo kerep jalan2 wayah esuk ngene ki, thuladhane iki, aku biasane ne nduwur mulane aku iki mplaku2 ana ngisor, yo pancen aku ana wit kene iki, tegese mplaku2 ya iki pancen awakku mung cilik ning awakmu ra ngerti to yen mplaku2 ya ana woh2an kene iki? mula dadi makhluk aja sok umuk, kaya paling digdaya ana ing ngalam donya iki….

kerbau : owh ngono to guana… (plonga-plongo karo nyepak2)

   kemudian datanglah kambing yang ikut bergabung bersama kerbau dan iguana tersebut.

kambing: ana apa to iki sajake ribut kawit mau???

kebo: iki lho dus, iguana sajake kaya kurang gizi, ana kene terus?

lah kok ngerti awakmu bo?

kerbau: lah kawit mau tak ulatke iki ana woh2an kene terus…

kerbau: guana, apa bener sek diomongke???

iguana: ora dhus, lah iki kebo iki dadi makhluk kaya paling digdaya ing ngalam donya iki,

kambing: lah kok bisa?

iguana: aku ket mau ya mplaku2 terus ana kene, ananging kebo iki ra ngerti, apa aku yen arep mplaku2 dikon laporan dhisik ngono yo? karo sopo aku nglapore? karo kebo, celeng, kancil, opo sek liyane???

kambing: oalah ngono to guana,…. hmm,,saiki ayo coba bedek2an aku sek menehi pitekenan…

iguana: ayo siap…

kerbau.: siapa takut.. 😀

kambing: opo tegese malam?

iguana: wayah mbengi sek okeh lintange kae dhus,

kerbau: yo ora, kui peteng tegese guana, yen wangsulanku kae lho bahan sek kanggo gawe lilin…( sambil nyepak2, mutlakake jawabane…wkkwkw)

kambing: bener guana tegese mbengi….

iguana: lah iyo to bener aku bo kebo…wuuu….

kerbau: ayo wenehi pitakon meneh dhus, mesti aku iso iki…

kambing: opo tegese salin enggon, saling kedhaton, desa mawa cara negara mawa tata?

kerbau: undang2…( sambil nyruduk2)

iguana: saben panggonan beda carane dhus….

kambing: bener iguana iki… wangsulane bener terus…

kerbau: kampret… (dalam hati, kudu di pidak wae iki iguanane)

kambing: dadi makhluk yo aja ngono bo… ngakune makhluk gagah, keker…. wis saiki podo rukun, gotong royong ngrewangi bapakne iguana iki….

iguana: ayooh… siap,

kerbau: ayooooooo……

kambing:lah mbok yo ngono to… podo rukun…. rukun agawe santosa….  ayoohh,, saiki bareng2 wae….. 😀

2 responses to “Kerbau Dungu dan Iguana

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s